Du er her: Rescue / Medarbeidere / Skip Navigation LinksJørn Fenstad
Jørn Fenstad

Arbeidssted: Studio Apertura
Telefonnummer: +47 995 77 182

​Jørn Fenstad har jobbet ved Studio Apertura siden 2005. Hovedfagsoppgave levert i 2004 ved Geografisk institutt, NTNU.

Han har deltatt i en rekke kvalitative og kvantitative forskningsprosjekter der tema som organisasjon og sikkerhet har vært sentralt. Prosjektene har vært i samarbeid med blant annet Forskningsrådet, Petroleumstilsynet, Statoil, Gassco og GDF Suez E&P Norge.

For tiden jobber han med temaer som organisatorisk sikkerhet i petroleumsbransjen, virksomheters betydning og rolle i kystsoneplanlegging og organisatoriske endringers betydning for sikkerheten i kritisk infrastruktur.

Kontakt oss
Telefon: 73 59 68 98
E-post: trond.kongsvik@samfunn.ntnu.no


Siste nyheter