Du er her: Rescue / Medarbeidere / Skip Navigation LinksØystein Skogvang
Øystein Skogvang

Arbeidssted: Safetec Nordic AS
Telefonnummer: 73 90 05 00

Bakgrunn:
Øystein Skogvang, siv.ing, Safetec Nordic AS, har fem års erfaring, i hovedsak fra jernbanevirksomheter. Han har blant annet studert modellering av risikopåvirkende forhold som tradisjonelt ikke modelleres i risikoanalyser.

Skogvang har blant annet jobbet med risiko- og beredskapsanalyser, HMS-kurs, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, kontakt med tilsynsmyndigheter, og holdt foredrag på konferanser og seminar. Han har vært med på å videreutvikle metoder for risikoanalyse, risikostyring, ulykkesgranskning og revisjon, for i større grad å få inkludert forhold knyttet til ledelse, organisasjon og operasjonelle forhold i analysene, både for kunder innen jernbane, vei og helse.

Kontakt oss
Telefon: 73 59 68 98
E-post: trond.kongsvik@samfunn.ntnu.no


Siste nyheter