Jørgen Gullestad begynner som masterstudent i RESCUE. Han vil særlig jobbe med sikkerhet på hurtigbåter og vil basere seg på en gjennomført spørreundersøkelse som omfatter fem hurtigbåtrederier.