Du er her: Rescue / Hjem
RESCUE – regulative rationalities and safety culture development
I RESCUE-prosjektet studerer vi hvordan sikkerhetskulturer på ulike nivå påvirker transportsikkerheten. Dette inkluderer myndighets-/tilsynsnivået, og deres betydning for sikkerhetskulturene i den “skarpe enden”.

Sektorene som studeres er maritim transport av gods og passasjer, samt godstransport på jernbane.

RESCUE er et prosjekt innen Forskningsrådets Transikk-program.  Prosjektet har en varighet på 3,5 år og startet i desember 2011. Målsettingen med prosjektet er ikke bare å beskrive sikkerhetskulturer, men også benytte kunnskap om sikkerhetskultur til å forbedre sikkerheten innen de sektorene som inkluderes.

Følgende problemstillinger blir belyst i prosjektet:
  1. Hvordan påvirkes sikkerheten innen de utvalgte transportsektorene av kulturelle trekk ved ulike aktørgrupper (ansatte i den “skarpe” enden, ledere i transportselskaper, myndigheter/tilsyn)?
  2. Hvordan oppfatter myndigheter/tilsynsorganer sin rolle når det gjelder sikkerhet og sikkerhetskulturutvikling?
  3. Hvordan oppfattes myndigheter/tilsynsorganer rolle knyttet til sikkerhet og sikkerhetskulturutvikling blant aktørene i transportselskaper?
  4. Hvordan kan kunnskap om sikkerhetskultur på ulike nivå benyttes i forbedring av sikkerheten i de sektorene som studeres?
 
RESCUE tar i bruk metoder inspirert av aksjonsforskningstradisjonen. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om sammenhenger mellom regulering og sikkerhetskultur som vil bidra til sikkerhetsforbedringer innen transportsektoren. Resultatene vil ha relevans både for regulerende myndigheter og ulike deler av transportbransjen.
Oppdatert 02.01.2012 av Trond Kongsvik
Kontakt oss
Telefon: 73 59 68 98
E-post: trond.kongsvik@samfunn.ntnu.no


Siste nyheter


Interne ressurser