Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksVirksomme elementer i tett individuell oppfølging
Virksomme elementer i tett individuell oppfølging

- en systematisk gjennomgang av erfaringer, forskning og evalueringer rettet mot kunnskap om innsatser for brukere med redusert arbeidsevne og behov for tett individuell oppfølging

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn

Arbeidsgruppe FMK skal i samarbeid med eksterne og interne partnere i 2009, arbeide med å utvikle strategier og initiere tiltak for effektivisering og kvalitetsforbedring av det faglige og metodiske arbeidet med brukere i NAV, som har eller kan ha rett til kvalifiseringsprogram eller annen tett, helhetlig individuell oppfølging etter lov om sosiale tjenester.
Bakgrunnen for innsatsområdet er at arbeid og velferdsdirektoratet ser et behov for å utarbeide metodehefte, opplæringsmateriell og et opplæringsprogram som kan gi de ansatte i NAV veiledning for å arbeide helhetlig og metodisk, og for å sikre god kvalitet i arbeidet med brukere med redusert arbeidsevne og behov for tett individuell oppfølging.
HUSK Midt-Norge har fått i oppdrag å sammenfatte virkningsfulle metodiske elementer som fremkommer gjennom forskningen og relevante prosjektevalueringer som retter seg mot kunnskap om innsatser for brukere med redusert arbeidsevne og behov for tett individuell oppfølging. Dette som en del av det ovennevnte utviklingsarbeidet i regi av direktoratet.

Deltakere/aktører
Arbeidsgruppe bestående av deltakere fra sju tidligere TIO kommuner og representanter fra direktoratet, arbeider med å bringe erfaringene fra TIO prosjektene videre, for å bidra til fag -og metodeutvikling i kvalifiseringsprogrammet og NAV.
HUSK Midt-Norge bidrar med en erfaring/forskning/evalueringsoversikt.

Mål
Å tydeliggjøre de viktigste faglige og metodiske erfaringer fra TIO, tiltaksforsøket, Ny sjanse, det boligsosiale arbeidet og annen relevant, faglig utviklingsarbeid, og gjøre disse erfaringene tilgjengelige for ansatte i NAV.

Aktiviteter
Det er tre kjerneområder som skal danne rammen for sammenfatningen av fag -og metodeutviklingen i forhold til brukere med redusert arbeidsevne og behov for tett individuell oppfølging:
  • Møte med bruker
  • Systemorientert innsats
  • Koordinering, forvaltning og pådriverfunksjon

Disse kjerneområdene skal danne grunnlag for å utvikle modeller for helhetlig faglig oppfølgingsarbeid og metodiske anbefalinger innenfor disse områdene.
HUSK Midt-Norge skal i perioden mai - oktober 2009 sammenfatte og strukturere forskningsmateriale og relevante prosjektevalueringer innenfor de tre hovedområdene og således forankre arbeidet med metodeutviklingen i systematiserte erfaringer og empirisk forskning.


Prosjektet er avsluttet og rapport vil foreligge februar 2010.

logo for nav