Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksVirkelighetsforståelser i samarbeid bruker / hjelper – en bro til mer virksomme tjenester?
Virkelighetsforståelser i samarbeid bruker / hjelper – en bro til mer virksomme tjenester?

PROSJEKTBESKRIVELSE/ BAKGRUNN:
Prosjektet har en diskursanalytisk tilnærming, med intervju av bruker/hjelper-par som følges opp med refleksjon over praksis, fortrinnsvis i grupper. Fokus er på deltakernes forståelse av hva som er viktig for at hjelpen skal fungere som nyttig for brukerne.
Intensjonen er at brukere og praktikere skal være aktive deltakere i egen kunnskapsutvikling, og det fungerte godt da vi startet dataproduksjonen i tiltaksenheten Arbeid og Kompetanse, Trondheim. Det viser seg imidlertid vanskelig å rekruttere deltakere fra andre kommuner, sannsynligvis fordi ansatte i en periode har sitt fokus på implementeringen av NAV og de organisatoriske følger det får for dem og deres brukere. Vi har derfor måttet søke NSD om å forlenge prosjektperioden til 2010.
 
DELTAKERE/ AKTØRER:
Praktikere og brukere i to-tre kommuner er informanter og medforskere i refleksjonsgrupper. Prosjektledere er 1.amanuensis Inger Marii Tronvoll, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, og 1.lektor Anne Moe, HiST. Forskningsmedarbeider er Kirsti Gjeitnes, Trondheim kommune.
 
MÅL:
Få mer presis kunnskap om hvilke former for samarbeid mellom hjelpere og brukere som fører til nyttig og effektiv hjelp.
 
AKTIVITETER:
Dataproduksjon med intervjuer og refleksjonsgrupper er gjennomført i en kommune.
Analysearbeidet er påbegynt.
 
KONTAKTINFORMASJON:
Inger Marii Tronvoll, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,
 
Anne Moe, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
anne.moe@hist.no

logo for nav