Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksTIUR-Prosjektet
TIUR-Prosjektet

Dokumentasjon av det sosialfaglige arbeidet i tiltak for unge rusmisbrukere (TIUR)-prosjektet

PROSJEKTBESKRIVELSE/ BAKGRUNN:
Tiur-prosjektet hadde vært drevet av Trondheim kommune med hovedfinansiering fra Sosial- og helsedirektoratet i nærmere tre år da de i 2008 gjorde avtale med HUSK om bistand for å evaluere prosjektet. Vi ble enige om å vektlegge det sosialfaglige arbeidet som er utviklet i samarbeid med unge, belastede rusmisbrukere og deres pårørende. De Tiur-ansatte har skolert seg i nettverksmetoden Wraparound og tilpasset den til norske forhold, men har også anvendt prinsipper fra Løsningsfokusert tilnærming (LØFT).
 
DELTAKERE/ AKTØRER:
Prosjektleder 1.amanuensis Inger Marii Tronvoll, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU. Forskningsmedarbeider Heidi Pedersen. De tre sosialarbeiderne som jobber i TIUR, samt nestleder Kjetil Røttereng ved Stavne gård hvor TIUR er organisatorisk forankret, og Per E. Johansen fra Utviklingstjenesten, Trondheim kommune. Brukere, deres pårørende og representanter for TIURs samarbeidende enheter har deltatt som informanter.
 
MÅL:
Vurdere arbeidet i TIUR-prosjektet i lys av dets målsettinger. Dokumentere det sosialfaglige arbeidet som er utviklet og tilpasset målgruppen unge, belastede rusmisbrukere.
 
AKTIVITETER:
Vi har lyktes med å få til praksisnær forskning, hvor problemstillinger, dataproduksjon, analytisk tilnærming og utkast til rapport ble diskutert i en refleksjonsgruppe bestående av de to forskerne, de tre TiUR-ansatte samt Røttereng og Johansen fra kommunen. Gruppen hadde månedlige møter.
Data ble produsert gjennom feltarbeid med observasjon og samtaler, samt intervju med brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
En rapport ble utarbeidet, og evalueringen samt det sosialfaglige arbeidet ble presentert på en erfaringskonferanse arrangert av Stavne Gård, Trondheim kommune 23. mars 2009, med mange deltagere fra ulike deler av landet.
 
KONTAKTINFORMASJON:
Inger Marii Tronvoll, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,
 
ISH-rapport nr 62, ”Tilgjengelig, tålmodig og kreativ – en dokumentasjon av det sosialfaglige arbeidet i Tiltak for unge rusmisbrukere (TIUR)” koster kr 100,- og kan bestilles hos ish@svt.ntnu.no

logo for nav