Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksManagementprosjektet
Managementprosjektet

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
Dette prosjektet var opprinnelig en del av Fagtekstprosjektet, men ble skilt ut som eget prosjekt da Fagtekstprosjektet gjennomgikk en omfattende omstrukturering sommeren / høsten 2008. En del av intensjonene bak prosjektet var å få synliggjort de faglige aktivitetene ved kontoret ut over det som handler om klientstrøm og inntektssikring. De fleste enheter kan i dag produsere rapporter / oversiktstall over økonomi, klientstrøm, ventetid, oversikt over vedtak og klagesaker, og over hvor mange som kommer seg ut i arbeid, praksis eller skolegang. Men man kan ofte ikke dokumentere informasjon om det faglige arbeidet som utføres. Dette prosjektet samarbeider derfor med en oppfølgingsenhet i kommunen for å utvikle og teste ut verktøy som kan gi en oversikt over kontorets virksomhetsområde og som kan synliggjøre enhetens aktiviteter og innholdet i arbeidet som utføres.

Deltakere/aktører
Prosjektet omfavner HUSK Midt-Norge og Helse og Velferd Oppfølging i Trondheim kommune.

Mål
Hensikten med prosjektet er å utvikle og teste ut internt utarbeidede verktøy som kan gi enheten muligheter til å dokumentere virksomhetsområde og målsettinger, og som kan synliggjøre de faglige aktivitetene og innholdet i arbeidet som utføres.

Aktiviteter
En arbeidsgruppe skal arbeide med matriser som registrerer aktiviteten på kontoret og det faglige arbeidet i forhold til klientene, frem til sommeren 2009.
  1. Det skal utvikles og prøves ut verktøy innenfor managementblikket.
  2. HUSK`s rolle er å bidra til systematikk og å dokumentere prosjektet.
Prosjektet ble avsluttet august 2009, rapport utgitt gjennom rapportserie NTNU samfunnsforskning, desember 2009. Forfatter: Kristin Aasen

Kontaktinformasjon

Prosjektet ledes av Edgar Marthinsen, HUSK Midt-Norge

Forskningsassistent Kristin Aasen, HUSK Midt-Norge, e-post
: kristin.aasen@samfunn.ntnu.no

logo for nav