Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksIntegrasjon teori og praksis – Kunnskapsutvikling i praksis
Integrasjon teori og praksis – Kunnskapsutvikling i praksis

Målgruppe
 • sosialarbeidere i praksis
 • praksisveiledere
 • studenter
 • brukere
 • høgskolen
Mål
 • utvikle integrasjon mellom teori og praksis i praksisutøvelse
 • utvikle praktikeres kunnskap og kompetanse i møte med brukere
 • bidra til økt brukermedvirkning i møter mellom praktikere og brukere
Aktiviteter
Prosjektet består av følgende aktiviteter:
 • Regelmessige møter i grupper med praktikere og gruppeleder fra høgskolen i et år fra august 2007. Kritiske refleksjoner i grupper skal gi ny kunnskap om eget arbeid. Det skal produseres data som dokumenterer kunnskapsutviklingen. 3 kommuner og flere bydistrikter deltar med grupper.
 • Fokusgruppeintervjuer med 3. års sosionomstudenter, deres praksisveiledere, og praksisveiledere i Estland. (Høst 2007 ble det arrangert temadager for studenter og praksisveiledere).
 • Seminarer og formidling.
Prosjektledere
førsteamanuensis Riina Kiik ( riina.kiik@hist.no, tlf 735 90737)
førstelektor Anne Moe ( anne.moe@hist.no, tlf 735 59426).

Prosjektmedarbeidere 2008
høgskolelektorer Lise Dalby ( lise.dalby@hist.no , tlf 735 59358)
høgskolelektor Kristin Viggen ( kristin.viggen@hist.no , tlf 735 59357)
førstelektor Mari Nordstrand ( mari.nordstrand@hist.no , tlf 735 59359)

logo for nav