Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksHUSK i NAV Kristiansund etableringsprosjekt - en kunnskapspartner
HUSK i NAV Kristiansund etableringsprosjekt - en kunnskapspartner

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
NAV Kristiansund har en intensjon om etablering av en arena for læring og utvikling for å virkeliggjøre NAVs visjon og sentrale mål. HUSK Midt-Norge har gått inn i et samarbeid om utvikling av NAV Kristiansund som en slik lærende organisasjon. Denne læringsarenaen skal være basert på lokale erfaringer, lokale forhold og samarbeid mellom NAV-kontorets tjenester, forskning, utdanning og brukere.
Som velferdsreform er NAV preget av ideologi og intensjoner og realiseringen innebærer behov for pågangsmot og innovasjon både i utvikling av løsninger og i organiseringen av tjenester. HUSK vil bidra til at NAV Kristiansund i størst mulig grad får tilgang på forskningsbaserte metoder for læring og utvikling, tilgang til ny kunnskap og innsyn utenfra som kan bidra til at det skapes læringsrom i organisasjonen hvor brukere, ledelse, medarbeidere og forsknings- og utdanningsfelt kan samhandle. NAV Kristiansund og HUSK Midt-Norge ønsker med forsøket å skape en lærende organisasjon, å legge til rette for at utfordringene skal bli til muligheter.

Deltakere/aktører
HUSK Midt-Norge og NAV Kristiansund.

Mål
Å styrke de strategiske målene i HUSK-prosjektet og styrke den lokale satsingen i NAV Kristiansund, sammenfaller i disse målsetningene:
  • Å fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom NAV-kontortjeneste, forskning, utdanning og brukere
  • Styrke praksisbasert refleksjon og forskning
  • Styrke kunnskap som grunnlag for praksis
  • Å etablere korte læringssløyfer i lokale NAV-kontor
 
Aktiviteter
I dette arbeidet vil HUSK Midt-Norge samarbeide med NAV Kristiansund som en kunnskapspartner for å bedre legge til rette for å utvikle en lærende organisasjon, og for god evaluering og forskning på driften av de ulike aktivitetene i NAV. HUSK skal også være en dialogpartner og en partner som kan komme med innspill og forslag med forankring i forskningsverdenen.
NAV Kristiansund vil ha kombinasjonsstillinger som sikrer forskning i praksis og praksis i forskningen.
Det er lagt opp til et samarbeid mellom lignende forsøk i de andre HUSK prosjektene i Norge.

Kontaktinformasjon
Edgar Marthinsen, prosjektleder HUSK Midt-Norge, professor HIST
E-post: edgar.marthinsen@samfunn.ntnu.no

Alf-Rune Hasselø, Trondheim kommune
E-post: alf-rune.hasselo@trondheim.kommune.no
Telefonnummer: 95263790

Per Ola Harstad, Kristiansund kommune/NAV
E-post: Per-Ola.Harstad@kristiansund.kommune.no
Telefon:
95190251

logo for nav