Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksFilosofi og sosialt arbeid
Filosofi og sosialt arbeid

PROSJEKTBESKRIVELSE/BAKGRUNN:
Prosjektet startet høsten 2007 som et forsøk i samarbeid mellom HUSK og Trondheim kommune, med to filosofigrupper for deltagere i Arbeid og Kompetanse (AK). Forsøket fikk en positiv evaluering av deltakerne, og ble i 2008 utvidet med flere begynnergrupper, videregående grupper og gruppe for ansatte. Lønnsutgiftene til filosof Roar Wangberg ble dette året dekket av Trondheim kommune. På grunn av kommunens anstrengte økonomi måtte prosjektet avsluttes våren 2009.

DELTAKERE/AKTØRER:
Filosof Roar Wangberg, brukere i AK, og ansatte i AK, Trondheim kommune. Forskningsledelsen i HUSK v/Inger Marii Tronvoll og Riina Kiik, NTNU, bistår med evaluering og dokumentasjon fra prosjektet.

MÅL:
Utvikle refleksjonsmetoder sammen med brukere av sosialtjenesten og sammen med ansatte. Øke tverrfagligheten blant hjelperne med filosofisk kompetanse. En måte å jobbe på som ikke definerer noen konkrete mål for deltakeren i seg selv, men heller der man utvikler forutsetninger for å finne sine mål.

AKTIVITETER:
Det er gjennomført kurs på begynnernivå og videregående nivå for brukere i AK, hvor tema som frihet, respekt, verdighet og skam, meningen med livet knyttes til menneskers hverdagsliv ved hjelp av reflekterende samtaler. Deltagere med tilfredstillende oppmøte fikk kursbevis.
Det er også gjennomført kurs for ansatte. Disse kursene ble gjort på en lignende måte, men med flere interessante funn. Hvordan er det å gå fra mektig til avmektig? Det ble gjennom forsøk med to ansattgrupper slått fast at dette tilbudet kan gis til mennesker generelt, uavhengig av deres økonomisk-sosiale situasjon. Derfor er det et tilbud som ikke forskjellsbehandler mennesker, som gjør det til et kanskje mer likeverdig tilbud enn de mer klassiske jobbtreningstilbudene.

KONTAKTINFORMASJON:
Roar Wangberg tlf. 450 33 371
Inger Marii Tronvoll, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,
inger.tronvoll@svt.ntnu.no

logo for nav