Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksBrukermedvirkning mellom ideologi og praksis
Brukermedvirkning mellom ideologi og praksis

- Sosialt arbeid i overgangen til NAV

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
Dette er et ph.d.- prosjekt v/ Nina Skjefstad, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Prosjektet er knyttet opp mot HUSK Midt-Norge og veileder er Edgar Marthinsen. Tidsrammen for prosjektet er fra januar 2008 til utgangen av 2011.
Brukermedvirkning er et sentralt mål i sosialt arbeid generelt, og et av hovedmålene med NAV-reformen. Prosjektet er en studie av brukermedvirkning sett fra ulike perspektiv med utgangspunkt i sosialt arbeid. Det empiriske materialet er i hovedsak fra Trondheim kommune i overgangen til NAV.
Målet for Trondheim kommune er å etablere tilbud om meningsfull aktivitet til de som søker økonomisk sosialhjelp. Kommunen ønsker å utvikle og prøve ut nye former for brukermedvirkning i samarbeid med brukerne av tjenestene.
Erfaringer som gjøres vil kunne være et viktig bidrag til utvikling av gode tiltak som etter hvert blir del av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Fokus i studien er på hvilke praksiser som utvikler seg og hvorfor de får den utformingen de faktisk får, noe som inkluderer alt fra hvordan brukermedvirkning fremstilles i offentlige dokumenter til praktisk handling.
Sentrale spørsmål når det gjelder brukermedvirkning er blant annet: Hva betyr begrepet for politikere, administratorer, sosialarbeidere og brukere? Hvilken form for brukermedvirkning ønsker de? Hvilke praksiser fremstår som mulige alternativ? Hvordan blir den faktiske praksisen?

Deltakere/aktører
Stipendiat Nina Skjefstad, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, HUSK Midt-Norge samt ledelse, ansatte og brukere i Trondheim kommune.

Mål
Prosjektet er en medspiller i dokumentering av tiltaksarbeidet i Trondheim kommune i overgangen til NAV. I tillegg søkes å bidra til teoriutvikling, særlig i forhold til brukermedvirkning sett i et anerkjennelsesteoretisk perspektiv. Sentralt i prosjektet er også et kritisk maktperspektiv da det anses som viktig at kunnskap om politikk og makt inngår i grunnlaget for utøvelse av skjønn og dømmekraft i sosialt arbeid.

Aktiviteter
Det blir brukt ulike kvalitative metoder som intervju, deltakende observasjon og tekstanalyse. Det er løpende dialog med Trondheim kommune og praksisfeltet, slik at gjensidige tilbakemeldinger kan skje underveis. Prosjektet og foreløpige funn fra studien diskuteres også på seminarer og konferanser.

Kontaktinformasjon
Nina Skjefstad
Telefonnummer:
Epost:
nina.skjefstad@svt.ntnu.no
Edgar Marthinsen
Epost:
edgar.marthinsen@samfunn.ntnu.no

logo for nav