Trygge og sikre samfunn

En av de aller viktigste oppgavene for en stat, er å bidra til innbyggernes trygghet og sikkerhet. Samtidig har innbyggerne i et samfunn viktige bidrag i å skape et trygt og sikkert samfunn, og en velfungerende stat.

NTNU Samfunnsforskning bidrar til kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av trygge og sikre samfunn, gjennom vår forskning på samfunnssikkerhet, samfunnsøkonomi, psykisk helsearbeid, mangfold og inkludering i avdelingene Studio Apertura, SØF, Psykisk helseabeid og Mangfold og inkludering.

Se utvalgte prosjekter

Utvalgte prosjekter