Samfunnsmessig resiliens

Et trygt og sikkert samfunn er noe mer enn et samfunn hvor kritiske infrastrukturer og samfunnsfunksjoner har høy pålitelighet. Samfunn har ulike iboende egenskaper som kan være en kilde til samfunnsmessig resiliens eller motstandskraft. Materielle forhold, velferdssystemer og sosioøkonomiske forskjeller spiller en åpenbar rolle for denne motstandskraften. Samtidig vil også forhold som sosial integrasjon, utenforskap og tillit spille en rolle for hvordan et samfunn kan sikre en sunn og ønsket samfunnsutvikling og beskyttelse mot kriser, tilpasning til de krisene som inntreffer og læring av kriser.

I NTNU Samfunnsforskning jobber vi for å bygge broer mellom kunnskapen om utenforskap, psykisk helsearbeid, samfunnsøkonomi og samfunnssikkerhet.

Utvalgte prosjekter