Livsstøttesystemer

Skal man utforske verdensrommet, vil de enorme avstandene medføre at det både praktisk og økonomisk er nødvendig å utvikle nye konsepter for å sørge for tilgang til nødvendige forsyninger som luft, mat og vann til astronautene.

Utvalgte prosjekter