Barnevern

Mangfold og inkludering forsker mye på ulike deler av barnevernet og barn og familier som er i kontakt med barnevernet. Feltet har stått sentralt for NTNU Samfunnsforsknings arbeid gjennom flere år.

Utvalgte prosjekter