Stian Antonsen

Stian Antonsen er sosiolog og forsker 1 ved Studio Apertura. Han er også professor II i sikkerhetsledelse ved NTNU. Han har doktorgrad i organisasjonssosiologi fra NTNU som omhandler temaet sikkerhetsledelse og organisasjonskultur. Han har jobbet med FoU-prosjekter om organisatoriske betingelser for sikkerhet innen industri, transport og offentlig sektor siden 2003, og med samfunnssikkerhet siden 2006. En fellesnevner i prosjektene er et ønske om å forstå samhandling, arbeid og organisering på tvers av profesjonsgrenser, sektorer eller organisatoriske enheter. Dette gir et viktig utgangspunkt for å kunne forstå organisasjoner både fra en strukturell og kulturell side, og for å bedre sikkerheten basert på dette. I de siste årene har ulike sårbarheter og risikoer knyttet til digital teknologi vært en gjentakende problemstilling i forskningsprosjektene.

Stian Antonsen har permisjon fra sin jobb i NTNU Samfunnsforskning fra 2.7.2023 til 30.6.2024.

Publikasjoner