Marius Grefstad Vigen

Marius Vigen er sosiolog og forskningsassistent ved Studio Apertura. Han er utdannet lektor i samfunnsfag og kroppsøving ved NTNU, og har en mastergrad i sosiologi som en del av sin profesjonsutdanning. Han har arbeidet med problemstillinger knyttet til unge menneskers sosiale interaksjon, fellesskap, inkludering og ekskludering, gjennom undersøkelser av blant annet russetiden og fadderuka. Å jobbe sosiologisk med hverdagslige temaer som folk bryr seg om, slik som samhandling og fellesskap generelt, og ungdom, rus, og festkultur spesielt, er gjennomgående for arbeidene.

Prosjektene «FIRE21», «CORNER» og «RISKY» ligger samtlige innenfor feltet risiko, samfunnssikkerhet og beredskap, hvor det blir sett nærmere på organisatoriske sider ved krisekommunikasjon og risikohåndtering. I tillegg undersøker prosjektet «Fremtidens campus» problemstillinger tilknyttet NTNUs campusutvikling, hvor målet er å gjennom originale forskningsbidrag kunne bidra med kunnskapsbaserte innspill i prosessen.

En fellesnevner for prosjektene er interessen for formidling av, og samarbeid om, tverrfaglige forskningsresultater som skal kunne anvendes av beslutningstakere og fagpersoner i næringslivet, lokalsamfunnet, og storsamfunnet generelt.

Marius har vært godt representert i nasjonale og regionale medier - særlig ifb. med sin masteroppgave om studiestart og fadderuka:

Fra debatt om russetid under Arendalsuka 2022:

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.