Marit Mørch Jacobsen

I jobben som faglig rådgiver i NAPHA er Marit Mørch Jacobsen et bindeledd mellom praksisfeltet i kommunene og sentrale helsemyndigheter, slik at godt lokalt psykisk helsearbeid samt aktuelle utfordringer når helsemyndighetene, og at nasjonale føringer kommer frem til små og store kommuner. Innovative løsninger og kvalitetssikring både når det gjelder brukerinvolvering, tjenesteutvikling og samhandling, er noe hun brenner for. I NAPHA leder hun arbeidet med å utvikle håndbok for rask psykisk helsehjelp. Fra før har Mørch Jacobsen erfaring som spesialsykepleier fra akuttpsykiatri, recovery-college og Statens barnehus, men har hovedsakelig jobbet i rask psykisk helsehjelp. Her har hun bidratt med utvikling av kurs- og gruppetilbud, samt digital terapi individuelt og i gruppe, for personer med milde til moderate psykiske helseplager. Marit er opptatt av folkehelsearbeid og forebyggende psykisk helsearbeid, bruk av tilbakemeldingsverktøy og gode relasjoner til personer som søker hjelp og deres pårørende, kolleger og samarbeidspartnere.