Lillian Waagø

Lillian Waagø er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse, og forsker II ved Studio Apertura. Hun har PhD innen strategi og ledelse fra NTNU. Lillian har jobbet med prosjekter innen kartlegging av innovasjonssystemer, ressursgrunnlag for næringsutvikling, bransjestudier på policy- og bedriftsnivå, internasjonalt komparative studier, innovasjons- og entreprenørskapsprogrammer innen universitet- og høyskolesektoren.

Hun er opptatt av tema knyttet til utvikling av ny kunnskapsbasert industri som et ledd i en nødvendig fornying av næringsstrukturen. Hun har en interesse for samspillet mellom ulike aktører i nasjonale innovasjonssystem og regional utvikling. Videre er hun opptatt av hvordan man kan få til læringsprosesser i innovasjonssystemet for å øke evnen til å dra frem konkurransedyktige bedrifter.

Lillian har jobbet som prosjektleder for et entreprenørskapsprogram som hadde til hensikt å akselerere utviklingen av tidlig-fase teknologibedrifter. Dette innebar samarbeid og koordinering med en rekke aktører innen det norske innovasjonssystemet.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.