Lana Krehic

Lana Krehic er samfunnsøkonom og forsker II ved Senter for økonomisk forskning. I doktorgraden fordypet hun seg spesielt på hvordan forskjeller i politikk mellom kommuner og byer kan gi utslag i ulike transportrelaterte utfall, samt hvordan disse utfallene kan påvirke samfunnet for øvrig.

Siden ansettelsen i NTNU Samfunnsforskning i oktober 2020 har hun blant annet jobbet med kommunefinansiering, eiendomsskatt og fordelingseffekter, som har gitt henne inngående institusjonell kunnskap om kommunesektoren. Hun har også bidratt på prosjekter tilknyttet blant annet Norges Forskningsråd, Kommune- og Moderniseringsdepartementet og KS.

Senter for økonomisk forskning er en del av Norges Banks regionale nettverk. I løpet av et år snakker vi med flere titalls bedrifter om hvordan markedet oppleves og utsikter for fremtiden. Det gir oss et samfunnsøkonomisk overblikk, og en kontakt med lokale aktører og deres utfordringer i samfunnet.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.