Jens Petter Johansen

Jens Petter Johansen er sosiolog og forsker ved Studio Apertura. Han har arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor offentlig og privat sektor siden 2011, og har omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra industri, næringsliv, forvaltning og Forskningsrådet.

Prosjektene er relatert til energi og bærekraft, energieffektivisering, sirkulær økonomi, innovasjon, interoperabilitet og sikkerhet. Av spesiell interesse er hvilken rolle energieffektivisering og sirkulær energi kan spille i det grønne skiftet.

Det å få aktører til å samarbeide på tvers av organisatoriske grenser mellom forskning, industri, næringsliv, og offentlig sektor er sentralt i prosjektene. Videre er et gjennomgående forskningstema hvordan teknologi, målstyringstall og grenseobjekter brukes i innovasjon- og samarbeidsprosesser.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.