Ida Fjærstad Utmo

Ida Utmo er utdanna lektor med ein mastergrad i statsvitskap frå NTNU og arbeider som forskingsassistent ved Mangfald og inkludering. Ho er med på den internasjonale demokrati- og medborgarskapsundersøkinga (ICCS) som kartlegg norske 9.klassingar sitt medborgarskap og demokratiforståing. I tillegg deltek ho også på arbeidet med Elevundersøkinga.

I forbinding med masteroppgåva var Ida forskingsassistent på eit forskingsprosjekt i regi av PRIO (Peace and Research Institute Oslo) om endringar i tillit grunna auka migrasjon til ikkje-vestlege vertssamfunn. Ida si masteravhandling var kvantitativ og nytta migrasjonsdata for å folke på korleis flyktningeleirar påverka institusjonell tillit i eit vertssamfunn i Aust-Afrika. Vidare blei ho tilbudd eit forskingsstipend frå DKNVS der ho kunne arbeide vidare med publisering av masteroppgåva.

Som utdanna lektor og statsvitar utdanning og utdanningspolitikk blant nokre av Ida sitt interessefelt, i tillegg til å arbeida med forsking på migrasjonsfeltet.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.