Gro Ulset

Gro Ulset er sosialantropolog og forsker II ved Mangfold og inkludering. Hun har arbeidet med barnevernsforskning siden 2005 og har fremfor alt søkt innsikt i barn og unges erfaringer i møte med barnevernet, men har også erfaring fra følgeforskning hvor utprøving og implementering av nye modeller og metoder i barnevernet har stått sentralt.

Ulset har gjennomført en rekke kvalitative studier innenfor det statlige barnevernet, som omhandler barn og unges liv og oppvekst i barneverninstitusjoner. I disse studiene har hun tatt utgangspunkt i ulike problemstillinger knyttet til temaområdene medvirkning, tvang, skole, fritid, vennskap og sosialt liv og samhandling.

Prosjektaktiviteten i dag er også relatert til forskning og evalueringer av ulike tiltak i barnevernet som hjelpetiltak, spesialiserte hjelpetiltak og integrert institusjonstilbud mellom barnevern og helse.

Gro Ulset innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner