Anders Gustavsson

Anders Gustavsson är professor emeritus vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om socialt meningsskapande om funktionshinder, främst under de senaste 50 åren. En röd tråd i hans studier är skandinaviska välfärdsreformer och hur de påverkat vardagslivet för de personer som reformerna riktar sig till. En annan gemensam nämnare är att forskningen undersöker människors egna erfarenheter och hur deras sätt att förstå normalitet och avvikelse inspirerar deras sätt att vara och handla. Ett aktuellt forskningsprojekt berör identitetsprocesser hos personer med funktionshinder.

Vid NTNU Samfunnsforskning har han bland annat deltagit i studier om effektiva metoder för undervisning av elever med ”utviklingshemming” och om den ”dolda läroplan”, som orienterar elever med utviklingshemming” i ” vidaregående skole” bort från jobb och anställning mot ett liv beroende av välfärd och samhällsservice. Anders Gustavsson har också samarbete med forskare, bland annat i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA, Canada och Japan.

Anders Gustavsson innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.