Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVi trenger hjelp: Deltakere til forskningsprosjekt om unge med nedsatt funksjonsevne

Vi trenger hjelp: Deltakere til forskningsprosjekt om unge med nedsatt funksjonsevne 

​​​​Målet er at flere føler på mestring i skolen, slik at de også kvalifiserer seg for høyere utdanning og jobb.

29.11.2019 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Forskningsprosjektet «Betydningen av tilrettelegging og hjelpemidler for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i grunnopplæringen» trenger flere informanter.

Derfor spør vi nå om hjelp.

Vi er på jakt etter personer innenfor disse tre kategoriene: 

  • ​Unge som har benyttet hjelpemidler i skolen, men som ikke har fullført videregående opplæring


  • Unge mellom 16 og 25 år som går på skole og som bruker hjelpemidler i sin skolehverdag

  • Foresatte til barn som bruker hjelpemidler i grunnskolen i sin skolehverdag​


Hvordan kan jeg melde min interesse for å delta i studien?

Hvis du/dere ønsker å delta i studien, ta kontakt med prosjektleder Siri Mordal ved SINTEF avdeling Helse: Siri.mordal@sintef.no, eller telefon 92870710.

Det er SINTEF ved avdeling Helse som er ansvarlig for prosjektet, og det gjennomføres i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Arbeids- og veldferdsdirektoratet.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du/dere stiller til et intervju med oss. Det vil ta mellom 1 og 2 timer.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Intervjuene vil anonymiseres og transkriberes, og datamaterialet vil lagres på sikre krypterte forskningsservere. Ved publisering av rapport vil det ikke være mulig å gjenkjenne informanter, da disse vil anonyiseres fullstendig.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes i mars 2020. Lydopptak vil bli slettet ved prosjektet avslutning. Transkriberte intervjuer vil bli anonymisert.


Formål
Arbeids- og velferdsdirektoratet har bestilt en forskningsbasert evaluering av hvilken betydning tilrettelegging og hjelpemidler har for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i grunnskolen og videregående opplæring. Det overordnede målet med evalueringen er å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap som kan bidra til økt deltakelse og mestring i skolen for unge med nedsatt funksjonsevne, slik at de kvalifiserer seg for høyere utdanning og arbeid. Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker kunnskap som kan gjøre hjelpemiddelområdet bedre i stand til å prioritere innsats og iverksette tiltak tilpasset brukerne, for å øke deltakelse og mestring i skolen.

Prosjektet gjennomføres av SINTEF Digital, avd. Helse i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. Den forskningsbaserte evalueringen skal fokusere på hjelpemiddelsystemets rolle og betydning i arbeidet med inkludering av funksjonshemmede barn og unge i grunnopplæringen, og har følgende problemstillinger:

  • Hvilken betydning har tilrettelegging og hjelpemidler for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i grunnskolen og videregående opplæring?
  • Hvilke faktorer er avgjørende for deltakelse og gjennomføring i skoleløpet for funksjonshemmede elever?
  • Hvilke utfordringer og hindringer har den unge funksjonshemmede møtt?
  • I hvilken grad skyldes skolefrafall blant funksjonshemmede manglende eller utilstrekkelige tiltak fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging?
  • Hvilke overgangsfaser i skoleløpet er spesielt kritiske for barn og unge med funksjonsnedsettelser?
  • Har skolepersonell nødvendig informasjon om rettigheter og kunnskap om muligheter som hjelpemidler og tilrettelegging gir i utdanningsløpet? Hvis ikke, hvordan bør denne kompetansen tilføres?
  • Hvilke hjelpemidler- og tilretteleggingstiltak er nyttige for eleven selv, og hvilke tiltak er nyttige for skolens ansatte?For mer informasjon, kontakt:
Siri Mordal, forsker 3
Siri Mordal firkant.jpg
siri.mordal@ntnu.no
Telefon: 928 70 710


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning