Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVi skal kartlegge utviklingshemmedes bosituasjon

Vi skal kartlegge utviklingshemmedes bosituasjon 

​NTNU Samfunnsforskning skal kartlegge hvordan utviklingshemmede i Norge bor innen 1. september 2021.

28.10.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Prosjektet Kartlegging av bosituasjonen for utviklingshemmede utføres på vegne av Husbanken.

Forsker Jan Tøssebro er prosjektleder.

Han mener det nå er på høy tid med en slik kartlegging.

Stortingets arbeids- og sosialkomité konkluderte i 2014 med at utviklingen går feil vei. Med «Feil vei» menes det at utviklingstrekkene er i strid med idealene fra reformen for utviklingshemmede tidlig på 90-tallet og frem mot 2010.

- Vi vet derimot lite om utviklingen etter 2010. Det sier noe om at behovet for en oppdatert kartlegging er stor, mener Tøssebro.

- Hva er det konkret som har blitt dårligere, tror dere?

-  Bofellesskapene er blitt større. Flere mangler en dagaktivitet å gå til. Og for de som har det, ligner tilbudene stadig mindre på ordinært arbeid. Vi er spente på om denne trenden, som vi har sett i noen år, har vart, sier Tøssebro.

Studien skal bestå av flere metoder, og forskerne vil benytte utvalgsundersøkelser, kommuneundersøkelser og registerdata.

Sammen med NTNU Samfunnsforsknings spisskompetanse om personer med utviklingshemming, vil dette settes i en historisk og samfunnsmessig kontekst, slik at konklusjonene som trekkes fra dataene blir gyldige og anvendbare for oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

Kartleggingen skal også gi grunnlag for anbefalinger om hvordan en fremtidig årlig rapportering kan gjennomføres.

I tillegg til Jan Tøssebro består prosjektgruppa av Melina Røe, Anne Kittelsaa, Christian Wendelborg og Ingrid Holmedahl Hermstad.


For mer informasjon, kontakt:
Jan Tøssebro, forsker 1
Jan web.jpg
jan.tossebro@ntnu.no
Telefon: 909 54 123

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning