Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links6. november: Vi arrangerer workshop om skjønnsutøvelse i velferdsstaten

6. november: Vi arrangerer workshop om skjønnsutøvelse i velferdsstaten 

​​I en tid hvor det stadig snakkes mer om behovet for «objektive fakta» i velferdstjenestene, desto mer trenger vi å snakke om skjønn. Hva er skjønn, og hvordan kan vi studere dette?​ Møt opp på workshop på Samfunnshuset på Dragvoll onsdag 6. november. ​​

25.09.2019 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Skjønn skaper skreddersydde velferdstjenester, og tillit mellom profesjonelle og borgere. Skjønn skaper feil og forskjeller i tilbud, og kritikk mot tjenestene. Bakkebyråkratiets skjønnsutøvelse er uunngåelig og problematisk, ønsket og nødvendig.

I møte med trekk ved samfunnsutviklingen blir et søkelys på skjønn i samtidens velferdstjenester stadig viktigere. På få tiår har styringen av offentlig sektor, velferdens organisering og profesjonenes kunnskapsgrunnlag endret form. En økt verdisetting av evidensbasert praksis, kvantifiserbare data, dokumentasjon, standardisering, prosedyrer og kontroll har endret profesjonsutførelsens rammer og innhold. Felles for disse eksemplene er at de er arbeidsorganiserende krav, som skal heve kvaliteten på tjenestene – til borgernes beste. Samtidig endrer de profesjonspraksiser innenfra. Dette reiser dagsaktuelle spørsmål om skjønnsutøvelsens vilkår. Hva er kunnskapens rolle i skjønnsutøvelse? Hvordan formes bakkebyråkratiets skjønnsutøvelse av møtet mellom politikk og praksis? Hva gjør for eksempel standardisering med skjønnsutøvelsens handlingsrom? Hvordan håndterer bakkebyråkratiet ansvaret som medfølger skjønnsutøvelse, og transformasjonen av ansvarets organisering som økt transparens i tjenestearbeidet innebærer?


N
TNU Samfunnsforskning, ved avdeling Mangfold og Inkludering, inviterer til en åpen workshop for felles utforskning av spørsmål knyttet til skjønn, i skjæringspunktet mellom politikk, tjeneste og borger. Workshopen vil ha et særlig metodisk fokus på hvordan studere skjønnsutøvelse i velferdstjenester, på tvers av tjenesteområde.


Tittel:
Hvordan studere skjønnsutøvelse i velferdsstaten?


Hva: 
Workshop i regi av NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og Inkludering​.

Når: 6. november 2019, kl. 09.00-16.00.

Hvor: Samfunnshuset, Dragvoll Allé 38 b, møterom Månen, 2. etasje. 


Program:

0
9.00    Kaffe og velkommen

09.10    Om skjønn og kunnskapsanvendelse i profesjonsutøvelsen: Lisa Wallander, Lund Universitet

09.55    Barnevern: Kunnskapsgrunnlag og skjønnsutøvelse: Halvor Fauske, Høgskolen i Innlandet/NTNU

10.40    Kaffepause

10.55    Standardisering og skjønn – sannhet og synsing i barnevernet: Petter Almklov, Gro Ulset og Jens Røyrvik, NTNU/NTNU Samfunnsforskning

11.40    Lunsj

12.40    Skjønnsutøvelse i realisering av politiske idealer og mål i kommunale bofellesskap, Odd Morten Mjøen, NTNU

13.25    Skjønnets byrder. Tvil og ansvar i beslutninger om asyl, ​Tone Maia Liodden

14.10    Kaffepause

14.25    Om kvantitative vignetteksperimenter av skjønnsutøvelse, Lisa Wallander, Lund UniversitetOm innlederne:

Lisa Wallander
er sosiolog og arbeider som universitetslektor ved Lund Universitet i Sverige, Socialhögskolan. Hun er særlig opptatt av studiet av skjønnsutøvelse og kunnskapsanvendelse i profesjoner i velferdsstaten, og har blant annet studert valg av behandlingsformer i rusomsorg. Wallander har også tatt i bruk og videreutviklet kvantitative vignetteksperimenter (Factorial Survey Approach) som forskningsmetode. I tillegg har hun skrevet grunnlagsartikler om hva skjønn og kunnskapsanvendelse i profesjoner innebærer. 

mer info: https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/lisa-wallander(da1c3c27-360c-4ed8-b10c-105f6ec82b40)/publications.html.

Petter Almklov er førsteamanuensis i sosiologi på ISS, Jens Røyrvik (bildet) og Gro Ulset (bildet) er hhv seniorforsker og forsker ved NTNU Samfunnsforskning. Sammen har de, som en del av et større prosjekt om standardisering, objektivisering, måling og telling som moderne samfunnstrender, sett på disse trekkene i saksbehandling i barnevernet. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i et samforfattet kapittel fra boka Trangen til å telle (Larsen og Røyrvik, 2017). Med et spesielt fokus på barnevernets saksbehandlere sin arbeidssituasjon så diskuterer vi hvordan teknologi og standardiseringsprosesser transformerer hva sannhet, skjønn og fagutøvelse er –  hvorfor denne transformasjonen måtte komme og ikke skapte store kontroverser.

mer info: https://www.ntnu.no/ansatte/petter.almklov, https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Gro-Ulset.aspx og https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Jens-R%C3%B8yrvik.aspx

Jens Røyrvik.jpg     Gro Ulset web.jpg

Halvor Fauske er sosiolog og professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i innlandet og NTNU.  Forskningsinteresser og forskningsfelt er barnevern, velferdstjenester, profesjoner og profesjonelt arbeid. 

mer info: https://www.inn.no/om-hoegskolen/ansatte/halvor-fauske

Odd Morten Mjøen er universitetslektor i helsevitenskap på vernepleierutdanningen ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Han har nylig levert doktorgradsavhandling om tjenester i andres hjem, særlig knyttet til arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming.

mer info: https://www.ntnu.no/ansatte/odd.m.mjoen

Tone Maia Liodden er forsker ved Norsk institutt for by- og regionstudier (OsloMet). Hun skrev doktorgrad i sosiologi om asylvurderinger. Forskningsinteresser inkluderer migrasjon, byråkrati og beslutningstaking.

mer info: https://www.oslomet.no/om/ansatt/lito/


Påmelding:

Innen 31. oktober (grunnet lunsjbestilling) til gunhild.tondel@ntnu.no

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning