Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVår avdeling Napha søker faglig rådgiver med fagredaktørfunksjon

Vår avdeling Napha søker faglig rådgiver med fagredaktørfunksjon 

​​Naphas hovedoppgave er å stimulere, understøtte og videreutvikle det psykiske helsearbeidet i kommunene.​

16.10.2019 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Kunnskapsinnhenting og formidling står sentralt i Naphas virksomhet. Ansatte i det kommunale psykiske helsearbeidet er den primære målgruppa, og de har utstrakt kontakt med praksisfeltet.

Per i dag har senteret 23 ansatte. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse fra undervisning, forskning, behandlingsapparatet, medier og kommunikasjon og offentlige etater. Arbeidet ved senteret organiseres i prosjekter.

Nettsiden napha.no er den viktigste kanalen mot omverdenen. Senteret har ansatt kommunikasjonsrådgivere i 2 ½ stilling.

I forbindelse med at Naphas fagredaktør har tatt på seg nye oppgaver internt, søker senteret etter en engasjert medarbeider med god faglig oversikt til arbeidet med å stimulere og videreutvikle psykisk helsearbeid i kommunene. En viktig funksjon i denne stillingen er å ha et faglig ansvar for innhold på napha.no.

Dette innebærer nært samarbeid med senterets webredaktører og øvrige ansatte, skriving og utvikling av innhold. Den som ansettes vil også ha funksjon som faglig rådgiver med andre oppgaver tilpasset kompetanse og Naphas behov.
Arbeidsoppgaver:​


 • Medvirke til at Napha løser samfunnsoppdraget

 • ​Strategisk arbeid med kunnskapsinnsamling og formidling

 • Sørge for at Napha formidler både forskning, praksis- og brukerkunnskap, oppsummert kunnskap og anbefalinger

 • ​Følge opp prosjektenes produksjon av innhold til napha.no

 • Gi artikkelforfattere veiledning og skrivestøtte

 • Selv produsere fagstoff til napha.no

 • ​Andre relevante oppgaver som faglig rådgiver i Napha

Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner:


Vi ønsker oss en faglig oppdatert, løsningsorientert og motiverende medarbeider som evner å skape engasjement, se muligheter og oppnå resultater. Til stillingen ønsker vi oss følgende kavlifikasjoner og egenskaper:

 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne

 • Liker å skrive

 • Erfaring fra vurdering og bearbeiding av tekst

 • Høyere utdanning innenfor psykisk helsefeltet, minimum masternivå, gjerne doktorgrad

 • Erfaring fra forskning eller forskningsformidling

 • God kjennskap til psykisk helsearbeid i kommunene

 • Erfaring fra utviklingsarbeid og prosjektledelse

 • Interesse for digital kommunikasjon

 • Analytiske evner

 • Samarbeidsevner

 • Evne til å planlegge og iverksette nye prosjekter

 • ​Evner til å jobbe selvstendig og i team​
Vi tilbyr:


 • Deltakelse i et utviklingsorientert og kreativt kompetansemiljø

 • Deltakelse i strategiutvikling og beslutningsprosesser

 • Lønn etter avtale

 • Gode pensjons,- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse og gruppelivsforsikring

 • Fleksibel arbeidstid

Slik søker du:


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til leder 

Ellen Hoxmark: epost: ellen.hoxmark@napha.no eller telefon: 957 76 393

Se også www.napha.no eller www.samforsk.no

Søknaden ønskes med fyldig CV inkludert beskrivelse av relevant praktisk og teoretisk erfaring​

Søk på stillingen her. ​

Søknadsfrist

4. november 2019

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

176909Om NTNU Samfunnsforskning AS

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha) er organisert som en avdeling under NTNU Samfunnsforskning AS og er finansiert av Helsedirektoratet. Senteret er lokalisert i Statens hus. 

NTNU Samfunnsforskning er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, og utfører forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Virksomheten er i hovedsak basert på eksterne oppdrag. Instituttets forskere representerer flere fag, de fleste med bakgrunn i samfunnsfag, men også mange fra helsefag, realfag og teknologifag. Instituttet har 100 medarbeidere. NTNU Samfunnsforskning AS er heleid av NTNU og arbeider tett med tilgrensende fagmiljø på NTNU.​

NTNU Samfunnsforskning bakgrunn Facebook september 2019.jpg

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning