Logg på
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Ledig stilling
Senterleder Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Midt (RKBU)
Vi søker etter en person med stor interesse for forskning innen fagområdene barnevern og /eller barn og unges psykiske helse. Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen relevant fagområde vil være en fordel.
Søknadsfrist: 13.09.2012
Ved Det medisinske fakultet er det ledig stilling som senterleder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Midt). Senteret vil bli en følge av en fusjon mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Barnevernets utviklingssenter (BUS). Senteret vil være finansiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og virksomheten styres gjennom årlige oppdragsbrev fra disse direktoratene.
 
Senteret skal ivareta problemstillinger knyttet til barn og unges utvikling og tjenestebehov. Primæroppgavene er kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom utdanning, undervisning, forskning og utviklingsarbeid, samt formidling av kunnskap. Senteret skal generere positive synergieffekter i forhold til sluttbruker, kommunene, spesialisthelsetjenesten og andrelinjetjenesten i barnevernet. Senteret skal fremstå som en tydelig og synlig enhet, og vil være plassert direkte under dekanus ved Det medisinske fakultet.
 
Stillingsinnhold
Senterlederen vil ha ansvaret for oppbygging av RKBU- Midt, og ha det overordnede resultatansvaret for senterets samlede virksomhet. Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for senterets undervisnings og forskning. Lederen vil samarbeide med spesialisthelsetjeneste, barnevernstjenesten og kommuner for å ivareta et regionalt ansvar for forskning og kompetanseheving innenfor områdene barn og unges psykiske helse og barnevern.
 
Vi søker etter en person med stor interesse for forskning innen fagområdene barnevern og /eller barn og unges psykiske helse. Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen relevant fagområde vil være en fordel. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og lederegenskaper som kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å motivere medarbeidere samt kompetanse innen strategi og utviklingsarbeid. Lederen må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 
Senterlederen tilsettes på åremål for fire år, og har mulighet til å få stillingen forlenget i ytterligere fire år. Mulighet for forhandling om videre ansettelse etter endt åremålsperiode.
 
Vi tilbyr:
  • En spennende lederposisjon innen et fagfelt i stor utvikling
  • Utviklende arbeidsoppgaver i et faglig sterkt miljø
  • Muligheten til å utforme et nytt tverrfaglig senter
  • Stimulerende nasjonalt samarbeid med andre RKBU og kompetansesentra i
    Trondheimsregionen
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
Stilling som senterleder innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder. Lønn etter avtale.
 
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
 
Tilsettingen skjer på de vilkår som til en hver tid gjelder offentlige tjenestemenn.
 
Søknaden skal gi en oversikt over utdanning, eksamener, tidligere arbeidserfaring og motivasjon for stillingen. Minimum 2 referanser må oppgis.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :
Dekanus Stig A. Slørdahl, e-mail: stig.slordahl@ntnu.no, tlf: 73 59 86 18
Seksjonssjef HR, Albert Verhagen, e-mail: albert.verhagen@ntnu.no, tlf: 918 97 713
 
Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Nora Gullbekkhei, e-mail: nora.gullbekkhei@ntnu.no, tlf 73 59 01 35
 
Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 13.09.2012. Søknaden bes merket DMF 46-12.
Avdelingen stillingen ligger under: Barnevernets utviklingssenter Midt-Norge (avviklet)
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning