Logg på
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Ledig stilling
Seniorforsker Mangfold og inkludering
Den som tilsettes vil ha hovedoppgaver innen utdanningsfeltet, og særlig i skjæringspunktet mot funksjonshemming, minoriteter og utdanning.
Søknadsfrist: 23.02.2014

​NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, ønsker å styrke skole- og utdanningsforskningen. Avdelingen har flere store forskningsprosjekt rettet mot utdanningsfeltet, hovedsakelig grunnskole og videregående opplæring, inkludert yrkesretta opplæring. I tillegg har vi betydelig erfaring og kompetanse knyttet til studier av funksjonshemming og utdanning, samt aktiviteter knyttet til utdanning for flyktninger og minoritetsungdom.

Vi søker en seniorforsker som kan være med å styrke og videreutvikle forskningen på de nevnte områdene. Den som tilsettes vil ha hovedoppgaver innen utdanningsfeltet, og særlig i skjæringspunktet mot funksjonshemming, minoriteter og utdanning. Arbeidsoppgavene vil innebære å initiere og gjennomføre prosjekter innen utdanningsfeltet, samt være med i avdelingens allerede eksisterende forskningsprosjekt. Stillingen innebærer også vitenskapelig publisering og formidlingsoppgaver.
 
Kvalifikasjoner:
  • Doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå innen relevante fagområder
  • God metodekompetanse, særlig innen kvantitative metoder.
  • Kjennskap til instituttsektoren.
Inntil 5 relevante vitenskapelige arbeider legges ved søknaden
 
Vi tilbyr:
  • Deltakelse i et utviklingsorientert og kreativt kompetansemiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse og gruppelivsforsikring
  • Fleksibel arbeidstid
  • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningssjef Berit Berg (telefon: 982 91 182/epost: berit.berg@samfunn.ntnu.no) eller forskningsleder Christian Wendelborg (telefon: 911 06 644/epost: christian.wendelborg@samfunn.ntnu.no)
Avdelingen stillingen ligger under: Mangfold og inkludering
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning