Logg på
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Ledig stilling
PhD-stipend innen funksjonshemming og samfunn
Ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og Inkludering, er det ledig en stilling som stipendiat i tilknytning til prosjektet «Extensive services in people’s home».
Søknadsfrist: 08.06.2015
​Prosjektet handler om tjenester i hjemmet til personer som mottar omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester og skal gjennomføres i tett samarbeid med brukere, tjenesteytere og kommuner - som såkalt praksisforskning. Seks kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag deltar i prosjektet, som ledes av NTNU Samfunnsforskning og gjennomføres i samarbeid med NTNU, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Stipendiaten vil inngå i en forskergruppe bestående av samfunnsvitere, velferds- og helseforskere.
Prosjektet er organisert rundt tre tema:
  1. Brukerne - selvbestemmelse og aktiv omsorg
  2. Omsorg som arbeid - dilemma når en yter omfattende tjenester i andres hjem
  3. Policy og praksis - kommunenes system og policy for å yte omfattende tjenester
Stipendiaten skal i første rekke ha fokus på endringer i ideologi, faglige prioriteringer, yrkesroller, rollen som brukerens talsperson og de organisatoriske betingelser en arbeider innenfor. Dette innebærer at fokus er på ansatte, men det må relateres til politiske trender, endringer i kommunal organisering og praksis, og hva slags konsekvenser utviklingen har i hverdagen til brukerne. Det foreligger en prosjektbeskrivelse som søkere kan få ved henvendelse.
Kvalifikasjoner:
 Den som tilsettes må ha 
  • Mastergrad eller tilsvarende
  • Kjennskap til og interesse for det aktuelle fagområdet
Med søknaden skal det følge CV samt dokumentasjon av relevant utdanning og arbeidserfaring. Den som søker må også beskrive sitt faglige interesseområde, samt kunnskap og erfaring som vedkommende mener er relevant for stillingen. Søkerne skal i første omgang ikke sende inn noen prosjektbeskrivelse, men de mest aktuelle søkerne vil bli invitert til å utarbeide en prosjektskisse før beslutning om tilsetting tas. Stillingen er midlertidig med varighet på 3 år, med oppstart høsten 2015. Det er en forutsetning at søkeren er kvalifisert for opptak PhD-program ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU.
Vi tilbyr: 
  • Deltakelse i et godt arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet
  • Gode pensjons- , forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse og gruppelivsforsikring
 Lønn etter avtale.
Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Parallelt med denne utlysningen lyses det ut et stipend ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som skal knyttes til samme prosjekt, men med problemstillinger mer rettet mot hvordan omsorgen strukturerer og påvirker livsform og hverdagsliv til tjenestemottakere med omfattende hjelpebehov.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til 
professor Jan Tøssebro, epost: jan.tossebro@samfunn.ntnu.no - tlf 73 59 17 20/909 54 123.
Avdelingen stillingen ligger under: Mangfold og inkludering
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning