Logg på
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Ledig stilling
Forsker II - midlertidig stilling

Det er ledig en midlertidig stilling som forsker II ved NTNU Samfunnsforskning AS. Stillingen er knyttet til avdeling Oppvekst og utvikling og delprosjektet «Special education: Effectiveness and selection processes». Delprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og springer ut av paraplyprosjektet «Tidlig trygg i Trondheim» (TtiT).

Søknadsfrist: 01.09.2014

TtiT er en prospektiv studie av barns sosiale utvikling og mentale helse. Et utvalg på 1000 barn og deres familier følges opp med undersøkelser annet hvert år gjennom barndommen og inn i ungdomsalder. I prosjektet som startet i 1997 arbeider det for tiden 5 forskere, 4 doktorgradsstipendiater og 10 forskningsassistenter. Stillingen er tilsvarende en post doc stilling og har varighet på 2 år.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt forskningssjef Lars Wichstrøm, tlf. 73 59 07 41/918 97 856 eller lars.wichstrom@svt.ntnu.no
 
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no – her finner du også fullstendig utlysingstekst.
Søknadsfrist 1. september 2014.
Avdelingen stillingen ligger under: Oppvekst og utvikling
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning