Logg på
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Ledig stilling
Administrerende direktør
Adm. dir. skal bidra til å videreutvikle NTNU Samfunnsforskning AS sitt flerfaglige og tverrfaglige arbeid innen forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid knyttet til mennesker og organisasjoner.
Søknadsfrist: 26.01.2014
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
FORSKNINGSLEDELSE – NETTVERKSBYGGING
 
Sentrale ansvarsområder:
·         Lede virksomheten i samsvar med mål og strategier fastsatt av styret.
·         Sikre og videreutvikle flerfaglig og tverrfaglig forskning.
·         Posisjonere forskningsinstituttet i relevante markeder og delta aktivt på arenaer hvor rammevilkår for forskning diskuteres og utvikles.
·         Styrke nettverkene med relevante fagmiljø ved NTNU, Forskningsrådet, FFA og andre institutt i inn- og utland.
·         Bidra til økt internasjonalisering.
 
Ønsket bakgrunn:
·         Relevant ledererfaring.
·         Relevant forskererfaring og faglig kompetanse på doktorgradsnivå.
·         Kjennskap til instituttsektoren, samt universitet- og høgskolesektoren.
Vi tilbyr spennende lederutfordringer i et forskningsinstitutt preget av mangfold og tverrfaglighet, med gode muligheter til å utvikle faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt.
Lønn etter nærmere avtale. Offentlig pensjonsordning.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med styrets leder Karl Klingsheim på telefon 900 51 111 eller Search House ved Jan G. Storli på telefon 924 12 800.
Henvendelse til Search House kan gjøres i full fortrolighet, om ønskelig også overfor oppdragsgiver innen søknadsfristens utløp. Søknad og CV sendes via www.searchhouse.no og ”Ledige stillinger” innen 19. januar 2014.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
Avdelingen stillingen ligger under:  
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning