Logg på
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Vår forskning
 • Barn og unges utvikling
 • Barnevern
 • Bedriftsutvikling
 • Bemannet romfart (og samfunn)
 • Funksjonshemmedes levekår
 • Idrett/fysisk aktivitet
 • Innovasjon
 • Innvandring og flyktninger
 • Læring og motivasjon
 • Mangfold i arbeidslivet
 • Omstilling og organisering
 • Oppvekst
 • Planter i verdensrommet
 • Psykisk helsearbeid
 • Sikkerhet
 • Sosialtjenester
 • Velferdspolitikk


Forskningsområder
 • Utsatte grupper (flyktninger, funksjonshemmede, med mer)
 • Barns psykososiale utvikling (normalitet og avvik)
 • Skole og utdanning
 • Organisatorisk sikkerhet
 • Innovasjon og bedriftsutvikling
 • Distribuert arbeid (koordinering av arbeid over større avstander)
 • Menneskelig faktor i kontrollrom
 • Lukkede vekstsystemer (på romstasjon og på jorda)
Kompetansesenter
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene
Oppdragsgivere
 • Norges forskningsråd
 • Bedrifter (bygg, olje og helse)
 • Offentlig sektor
 • Frivillige organisasjoner og stiftelser
 • European Space Agency
 • Øvrige utenlandske oppdragsgivere
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning