Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSkal forske på hvordan det går med elever og lærere under pandemien

Skal forske på hvordan det går med elever og lærere under pandemien 

​NTNU Samfunnsforskning skal kartlegge hvordan lærere, foreldre, skoleledelse og elever opplever skolehverdagen etter koronaens ankomst. Både læringen og trivselen.  

19.10.2020 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

Det er NTNU Samfunnsforskning som leder prosjektet.

Undersøkelsen er et samarbeid NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Prosjektet ble lyst ut av Utdanningsdirektoratet (Udir) i vår, og NTNU Samfunnsforskning fikk tilslaget i september. De første resultatene av undersøkelsen er ventet i februar.

Da får vi svar på hvordan grunnskolen har håndtert nedstenging, gradvis gjenåpning og det som er blitt den nye normalen, innenfor seks avgrensede områder:

Faglig og pedagogiske forhold

Digitale rammevilkår

Kontakt med hjemmene

Organisering og ledelse av skoler

Tverrfaglig samarbeid

Elevenes læring og trivsel

Undersøkelsen skal se på hvordan lærere, foreldre, skoleledelse, elever, barneverntjenestene og den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT-tjenesten) opplever pandemien. 

Det blir gjennomført flere spørreundersøkelser til et bredt utvalg skoler. I tillegg er det seks kommuner, alle anonymiserte, på Østlandet og i Trøndelag, som er med på prosjektet for å dele sine erfaringer.

- Nedstengingen er en ting. Perioden med hjemmeskole varte jo ikke så altfor lenge. Vi skal også se på hvordan elever, lærere og andre i og rundt skolen opplevde og opplever den gradvise gjenåpningen og «den nye normalen», snart 8 måneder etter nedstengingen i mars, sier seniorforsker Ingunn Dahler Hybertsen som jobber på prosjektet for NTNU Samfunnsforskning.

- Hva er inntrykket deres så langt?

- Vi har ingen resultater ennå, men vi har snakket med rektorer som ikke har senket skuldrene ennå. Det er mye usikkerhet å forholde seg til. Samtidig forteller mange at situasjonen også åpner for kreativitet. Det er ikke bare dystert, forteller hun.


I tillegg til at NTNU Samfunnsforskning og NIFU skal undersøke hvordan det går på grunnskolen, skal andre institusjoner undersøke situasjonen i barnehage, på videregående skole og i høyere utdanning, i alt fire prosjekter.

For mer informasjon, kontakt:
Ingunn Dahler Hybertsen, seniorforsker
_41Z8369-Edit_web.jpg
ingunn.hybertsen@ntnu.no
Telefon: 920 60 272Ingrid Holmedahl Hermstad, forskningsassistent
_41Z7522-Edit_web.jpg
ingrid.hermstad@samforsk.no
Telefon: 994 07 866


Foto: VEGARD SMEVOLL
Bildet er av skolebarn ved Brundalen skole, tatt i juni 2020. Skolen har ikke direkte tilknytning til prosjektet.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning