Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksYrkesretting og relevans i praksis - En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige studieprogram

PublikasjonMangfold og inkludering

 Yrkesretting og relevans i praksis - En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige studieprogram

 

​Forfattere: Christian Wendelborg, Melina Røe og Anders Martinsen.​Denne rapporten er en delrapport i forskningsprosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Forskningsprosjektet ledes av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), mens NTNU Samfunnsforskning har ansvaret for den foreliggende delrapporten.

Det overordnede målet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte yrkesretting og relevans kan bidra til økt motivasjon for opplæringen og læringsutbytte for elevene, og dermed sannsynligheten for at de gjennomfører videregående opplæring.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning