Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksVurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler

PublikasjonSenter for økonomisk forskning

 Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler

 

​​Forfattere: Marianne Haraldsvik,
Jon Marius Vaag Iversen og
Ole Henning Nyhus. ​​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer spesialundervisning og pedagogisk-psykologiske tjenester for elever i friskoler. Her fastsettes det at det er hjemkommunen eller hjemfylket som skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger og fattet vedtak om spesialundervisning, samt at (fylkes)kommunen skal dekke aktuelle utgifter. På samme måte vil også utgiftene til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, samt skysskostnader dekkes av aktuell hjemkommune. 

Målet med denne rapporten er å kartlegge kommunesektorens kostnader for elever i friskoler, samt å vurdere hvor godt trekkordningen reflekterer kommunesektorens faktiske kostnader knyttet til disse elevene. Videre er det også gjort vurderinger av mulige andre modeller eller om det bør innføres justeringer av dagens finansieringsmodell. ​


Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning