Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksVi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige! : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter

PublikasjonMangfold og inkludering

 Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige! : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter

 

​​Forfattere: Veronika Paulsen, Berit Berg og Marianne Garvik.​Hvert år bor det mellom 1500 og 2000 barn på norske krisesentre​. Redd Barna driver frivillige aktiviteter og arrangementer i hele landet, med mål om å skape en bedre og mer aktiv hverdag for både barn som bor på asylmottak, flyktningbarn som nylig er blitt bosatt i kommuner, og barn som bor på krisesenter. Arbeidet har sitt utgangspunkt i barnekonvensjonens artikkel 31 om retten til lek og fritid, artikkel 2 om retten til ikke å bli diskriminert, og artikkel 6 om retten til optimal utvikling. Denne rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av det frivillige arbeidet Redd Barna gjør på krisesentre, og fokuserer på organisering og gjennomføring av aktivitetene og verdien av Redd Barnas aktivitetstilbud.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning