Logg på

PublikasjonMangfold og inkludering

 VINN, VINN

 

​​Forfattere: Berit Berg og Thomas Hugaas Molden.Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Omsorgsarbeiderprosjektet i Trondheim. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, startet opp i 2002 og har hatt som målsetting å kvalifisere flyktninger og innvandrere for omsorgssektoren.
 
Et viktig siktemål med prosjektet har vært å utnytte det arbeidskraftpotensialet innvandrere representerer innenfor en sektor som har et stort arbeidskraftbehov. Prosjektet tilbyr fagopplæring der praktisk og teoretisk opplæring gjennomføres i et tett samarbeid med kommunale arbeidsplasser innen omsorgssektoren. Status etter fire år er at samtlige tolv deltakere har tatt fagbrev som omsorgsarbeidere.
 
Prosjektet beskrives som en ubetinget suksess. Viktige suksessfaktorer har vært:
• Tydelig kobling mellom arbeidslivets behov og innvandrernes muligheter
• Motiverte elever
• Opplæring som tar utgangpunkt i elevens forutsetninger
• Tett samarbeid mellom teori og praksis
• En realistisk tidsramme

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning