Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksUtviklingshemmetes bosituasjon 2021 : Foreløpige analyser

PublikasjonMangfold og inkludering

 Utviklingshemmetes bosituasjon 2021 : Foreløpige analyser

 

​Forfatttere: Jan Tøssebro og Christian Wendelborg, i samarbeid med Ingrid H Hermstad, Anna Kittelsaa,
Melina Røe og Sigrid Wik.​Formålet med denne rapporten er å gi en oppdatert beskrivelse av utviklingshemmetes bosituasjon, og samtidig få fram hvordan denne har utviklet seg de senere år. Bakgrunnen er dels en uro over at gapet mellom de politiske idealene og den faktiske bosituasjonen er for stor, men også at det er lenge siden det er gjort en bred gjennomgang på feltet. Rapporten tar opp en rekke tema knyttet til bosituasjonen, som type bolig, størrelsen på bofellesskap, retten til å velge bolig, hvor mange som eier egen bolig, hvor mange voksne utviklingshemmete som fortsatt bor med familien, boligøkonomi med mer. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning