Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksUngdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjon

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Ungdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjon

 Rapporten omhandler ungdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjon i Midt-Norge. Hovedhensikten med fritidsprosjektet har vært å kartlegge beboeres fritidsbruk ved opphold i institusjon. I tillegg har målsettingene vært å få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker fritiden til beboerne, å belyse beboernes muligheter til medvirkning og selvbestemmelse i forbindelse med fritid, samt å belyse institusjonenes fokus på fritid og mestring.

Illustrasjon

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning