Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksUavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019

PublikasjonStudio Apertura

 Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019

 

​Forfattere: 
Bjørnar Eikebrokk,
Hanne Margrethe Lund Kvitsand,
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Stian Antonsen, Karl Olav Gjerstad, Stian Bruaset, Arild Salte, Eivind Grøv og Asbjørn Lein Aalberg.​Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og bakterien Campylobacter jejuni ble senere påvist både i vannprøver og i avføringsprøver fra syke pasienter. Det har blitt anslått at drøyt 2 000 mennesker ble syke av drikkevannet, og totalt 76 personer ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus for behandling for mage-/tarminfeksjon. 

De alvorlige konsekvensene gjorde at Askøy kommune besluttet å gjennomføre en ekstern, uavhengig gransking. Formålet med granskingen har vært å kartlegge hendelsesforløpet, og avdekke direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen. I tillegg har man vurdert Askøy kommunes arbeid for å levere trygt vann i etterkant av hendelsen, samt drift og tilstand av all kommunal vannforsyning. 

Hovedformålet med granskingen er læring og forbedring for å sikre at lignende hendelser ikke skal skje igjen. Rapporten dokumenterer granskingsgruppens arbeid og munner ut i en rekke konklusjoner og anbefalinger til ulike aktører.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning