Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksUTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV : Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere

PublikasjonStudio Apertura

 UTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV : Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere

 

​Forfattere: Kristin Halvorsen, Marit Olave Riis-Johansen, Ellen Andenæs og Gøril Thomassen Hammerstad.​Samtaler med brukere er en viktig del av NAV-veilederes yrkesutøvelse, og brukermøtene er møtepunkter som kan spille en avgjørende rolle for å nå mål om arbeidslivstilknytning og brukermedvirkning. Veiledernes jobb kan beskrives som en form for samtaleledelse der veileder bruker sin profesjonelle erfaring og sitt opparbeidete skjønn for å skape rammene for en involverende samtale som også ivaretar institusjonelle krav og rammer. Til støtte i sitt arbeid har veilederne tilgang til mange kommunikasjonsråd og metoder for samtale, men disse er i varierende grad utviklet med utgangspunkt i den typen samtaler som NAV-veiledere deltar i og har ansvar for. Dette henger sammen med at det finnes lite kunnskap om hvordan brukermøter i NAV faktisk gjennomføres og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i denne samtaletypen.​

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning