Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTvang i barneverninstitusjoner - ungdommenes perspektiver

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Tvang i barneverninstitusjoner - ungdommenes perspektiver

 

​​​Forfattere: Gro Ulset og Torill Tjelflaat.Rapporten presenterer resultater fra prosjektet “Tvang i barneverninstitusjoner – ungdommenes perspektiver”, hvor vi har intervjuet elleve ungdommer mellom 16 og 17 år, som bor i tre ulike barneverninstitusjoner, om deres forståelse av tvang og deres oppfatninger og opplevelser knyttet til bruk av tvang i barneverninstitusjoner.
 
Det er en overordnet målsetning at den kunnskap som studien har frembrakt skal bidra til større bevissthet hos ansatte i barnevernet og i barneverninstitusjoner om beboeres oppfatning av situasjonell tvangsbruk, inklusive spørsmål om integritet, og at dette kan bidra til å utvikle god praksis på området, også der tvangsbruk er påkrevet.
 
Undersøkelsen viser at ungdommene har god forståelse av hva tvang er/kan innebære, samt hva som regnes som tvangstiltak ved opphold i barneverninstitusjon. De fleste har imidlertid ikke oversikt over hvilke tvangstiltak institusjonene kan anvende overfor hvem. Ungdommene mener at tvang kan være nødvendig i enkelte situasjoner for å trygge beboerne og omgivelsene, men samtidig sier de at tvang medfører utrygghet og at tvang avler tvang. En del tvangstiltak beskrives som skremmende og krenkende.

Illustrasjonsfoto

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning