Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTrygghet for barnefamilier i kommunale utleiboliger

PublikasjonMangfold og inkludering

 Trygghet for barnefamilier i kommunale utleiboliger

 

​Forfatter: Kurt Idar Løkke Elvegård.​Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet «Trygghet for barnefamilier i kommunale utleieboliger». I prosjektet har fokuset vært todelt. Vi
har undersøkt hvor trygt det er å bo i kommunale boliger og vi har sett på hvilke organisasjons- og samarbeidsformer i kommunene som kan være gunstige for å sikre trygge bomiljø for barnefamilier i kommunale utleieboliger. I tillegg har standard og fysisk tilstand i boligene også vært undersøkt.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning