Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne. Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst

PublikasjonMangfold og inkludering

 TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne. Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst

 

​​Forfattere: Kurt Elvegård, Terje Olsen, 

Jan Tøssebro og Veronika Paulsen.​Denne rapporten er tredje og siste rapport og har status som sluttrapport. Rapporten har to sentrale formål. Det første er å presentere og diskutere de viktigste erfaringene som man har gjort seg i prosjektkommunene. Dette handler blant annet om organisering, å bygge kompetanse og å spre informasjon, oppbygging av systemer for håndtering av meldinger om vold og overgrep, og samarbeid med ulike eksterne parter. Det andre formålet er å se på endringer i saker som meldes til TryggEst. Dette har element av resultatevaluering ved at en kan se blant annet om antall saker om vold og overgrep øker, og dermed om mørketallene blir mindre. Videre kan en se om TryggEst har blitt en kanal for melding og håndtering av saker, og om meldinger kommer fra ulike deler av samfunnet, eller om TryggEst bare har hatt et begrenset nedslagsfelt. I tillegg vil vi avslutningsvis diskutere veien videre og hva som eventuelt kan justeres før TryggEst rulles videre ut. ​

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning