Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2: TryggEst ett år etter lansering

PublikasjonMangfold og inkludering

 TryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2: TryggEst ett år etter lansering

 

​Forfattere: Jan Tøssebro, Terje Olsen, Kurt Elvegård og Veronika Paulsen.​I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjer i ti kommuner, samt to by-deler i Oslo. NTNU Samfunnsforskning gjennomfører sammen med Fafo og NyAnalyse en studie av utprøvingen etter mønster av følgeforskning. Studien er finansiert av Bufdir og utføres som et oppdrag for dem.


Denne rapporten er andre rapportering og beskriver situasjonen etter omtrent halvgått løp. Formålet er å gi en foreløpig oppsummering av de viktigste erfaringene som man har gjort seg i prosjektkommunene. Dette inkluderer en oversikt over utviklingen i antall og type saker som avdekkes. Rapporten skal tjene som inspirasjon eller innspill til å gjøre enkelte kursendringer i de lokale prosjektene der man vurderer det som relevant, og delvis kan det gi innspill til prosjektet sentralt om problemstillinger som allerede nå kan tas opp i forbindelse med en eventuell videreføring på bred basis.

TryggEst_delrapport 2 WEB.pdf

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning