Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation Links"Trondheimsmodellen for studentidrett" : Evalueringsrapport

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 "Trondheimsmodellen for studentidrett" : Evalueringsrapport

 

​​​Denne rapporten er et grunnlagsdokument for styringsgruppen for evaluering av ”Trondheimsmodellen for studentidrett”. Resultatene er basert på analyse av dokumenter knyttet til Trondheimsmodellen, og analyse av partenes hjemmesider. Det er intervjuet 16 personer med sterk tilknytning til Trondheimsmodellen. Det er ikke
fokusert på brukerne av treningstilbudene.


I rapporten beskrives Trondheimmodellen, og hvordan aktørene opplever modellen. Det legges også stor vekt på å beskrive utfordringer i Trondheimmodellen. Utfordringene er knyttet til at stadig flere studenter ønsker å trene, og flertallet ønsker ikke-idrettslige treningstilbud. Trondheimsmodellen står overfor stor økonomiske utfordringer.


Det er store utfordringer knyttet til å ta vare på en sterk og viktig studentidrettstradisjon i Trondheim, samtidig som en tilrettelegger for en ”ny” treningskultur. Dette gir utfordringer i forhold til styringsstrukturen i organiseringen av idretts- og treningstilbudet for studentene. Foreløpig er det kun NTNU av utdanningsinstitusjonene som yter fristasjonsbidrag til modellen. Dette gir økonomiske og organisatoriske utfordringer for en helhetlig Trondheimsmodell for studentidrett.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning