Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksTrenerundersøkelsen 2013

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Trenerundersøkelsen 2013

 ​Fra 1.1. 2014 ble Trenerløypa innført som rammeverk for trenerutdanningen i norsk idrett. For senere å kunne evaluere effekten av trenerløypa, ønsker en med denne undersøkelsen å danne seg et bilde av trenerne i norsk barne- og ungdomsidrett.
 
Undersøkelsen er gjennomført i 9 særforbund. Særforbundene ble bedt om å trekke 10 idrettslag, fordelt på minst to ulike områder i Norge. Det elektroniske spørreskjemaet ble så sent til trenerne, i barne- og ungdomsidretten. Til sammen er det 461 trenere som har svart på spørsmål om hvem de trener, hvor ofte og hvor mange de trener, hvorfor de begynte å trene, hvilken idrettsutdanning de har og om de ønsker mer utdanning.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning